Курс за професионален пилот

Тази програма за обучение на АТО Ратан е насочена към курсисти, които започват обучение от самото начало до получаване на лиценз CPL(A) с квалификационни отметки IR, MEP-L, MEP-L/IR или т.нар. ATPL (Frozen).

Обучението протича на модули и включва наземни подготовки, теоретични и летателни програми.

Всички програми са разработени съгласно изискванията на ЕАSА и PART-FCL.

Схематично обучението може да се представи със следната графика:

 schema new

 

Виж още:

PPL(A)

Програма за обучение на любители пилоти.

ppl a small

Лицензът PPL(A) с квалификационна отметка SEP(Land) дава право на притежателя си да изпълнява без възнаграждение полети като командир или втори пилот на всеки едномоторен самолет, използван за нетърговски полети, ако притежава необходимата квалификация за този самолет.                                                     

Виж още:

Night Rating - за полети нощем по VFR

nightflyПрограмата включва:

 

Теоретично обучение - 03:00 часа за запознаване с характерните особености при провеждане на полети нощем;

Виж още:

CPL(A)

Програма за обучение на професионален пилот.

Кандидатът за CPL(A) трябва да притежава свидетелство за PPL(A) с MEP-L class rating преди да започне обучението си.

cpl-1

Виж още:

IR(A)/PBN(SE)

Програма за изпълнение на полети по правилата за инструментални полети IFR на еднодвигателен самолет.

ir-1Тази програма за обучение е задължителна за кандидатите за професионални пилоти и препоръчителна за всички любители пилоти, които възнамеряват да изпълняват полети на далечни разстояния с частен самолет.

Виж още:

MEP-L

mep-lПрограма за обучение на пилоти за придобиване на квалификация за клас еднопилотен многомоторен самолет.

Изисквания към кандидатите за започване на летателно обучение:

Виж още:

IR(A)/PBN(ME)

P2006T MkII-smallКурс за летателно обучение на пилоти, притежаващи квалификационен клас IR(A)/PBN(SE) за придобиване на клас за полети по правилата за полети по прибори на многодвигателен самолет IR(A)/PBN(ME).

Виж още:

Курсове за инструктори:

instructorПрограма за обучение на пилоти за придобиване на квалификационен клас инструктор за полети по прибори IRI(A)

Целта на курса е, кандидатите да се обучат на професионално ниво съответстващо на изискванията на квалификациoнeн клас „Инструктор за полети по прибори IRI(A).

Изисквания за започване на обучението:

Виж още:

CockpitПрограма за обучение на инструктори за придобиване на квалификация за клас еднопилотни самолети CRI (A)

Целта на курса е да се даде адекватно обучение на кандидатите за преподаване на теория, летателно и синтетично летателно обучение, за да може да обучават за квалификация за клас/тип на всеки един едномоторен или двумоторен еднопилотен самолет, за който кандидатът е квалифициран.

Виж още:

LAPL(A)

Програма за обучение на любители пилоти.

 RXX3454 smallЛицензът LAPL(A) дава право на притежателя си са да действа без възнаграждение като командир на полет на еднодвигателни бутални самолети, кацащи на твърда повърхност с максимална сертифицирана излетна маса от 2 000 kg или по-малка, превозващи максимум 3-ма пътници, така че на борда на самолета никога да няма повече от 4 лица.

 

Виж още: