MEP-L

mep-lПрограма за обучение на пилоти за придобиване на квалификация за клас еднопилотен многомоторен самолет.

Изисквания към кандидатите за започване на летателно обучение:

Минимална възраст – 18г.

Притежавано валидно свидетелство за летателна правоспособност PPL(A) или CPL(A). 

Не по малко от 70 часа полетно време като командир на самолет.

Сертификат за медицинска годност Клас 1 или Клас 2 /сертификатът трябва да е издаден от европейски специализиран медицински център/.

Копие на диплом за образование /средно или висше/

Копие на лична карта.

mepl-02Програмата включва:

Теоретично обучение за запознаване с типа самолет P2006T. На кандидата се предоставят AFM на самолета и други материали на електронен носител, провеждат се лекционни занятия в учебния кабинет на АТО Ратан и в самолета.

Теоретично обучение в рамките на 07:00 часа за изучаване спецификата при изпълнение на полети на многомоторни самолети. На кандидата се предоставя програма за обучение и се провеждат лекции в учебния кабинет.


mepl-03Летателно обучение по програма от 06:30 часа. На кандидата се предоставят – програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение. Преди и след всеки полет инструкторът провежда брифинг с кандидата за анализ на подготовката, степента на успеваемост на обучаемия, установяване на грешки и начини за предотвратяването им. 

След успешно завършване на летателната програма с кандидата се провежда летателен изпит в рамките на 01:30 часа пред проверяващ инструктор, определен от ГД „ГВА“.

Квалификационната отметка MEP-L трябва да бъде подновявана с летателна проверка от 01:30 часа всяка година от проверяващ инструктор. В случай, че не бъде подновена в срок, кандидатът следва да премине програма за възстановяване от 03:30 часа и летателна проверка от 01:30 часа.