instructorПрограма за обучение на пилоти за придобиване на квалификационен клас инструктор за полети по прибори IRI(A)

Целта на курса е, кандидатите да се обучат на професионално ниво съответстващо на изискванията на квалификациoнeн клас „Инструктор за полети по прибори IRI(A).

Изисквания за започване на обучението:

Кандидатът за придобиване на сертификат за IRI(A) трябва да отговаря на следните предварителни условия:

  1. да има най-малко 800 часа полетно време при условията на IFR, от които поне 400 часа на самолети.
  2. в случая на кандидатстване за IRI(A) на многодвигателни самолети да отговаря на изискванията за - 500 часа полетно време като пилот на самолети и 30 часа като командир на полет на съответния клас или тип самолет.
  3. да е преминал оценка на компетентността.

Курсът на обучение за IRI(А) включва не по малко от:

  • 25 часа преподаване и обучение;
  • 10 часа техническа подготовка, включително преговор на теоретичните познания за полети по прибори, подготовка на плана на занятието и развитие на умения за обучение в класната стая;
  • най-малко 10 часа летателно обучение на самолет. В случая на кандидати, които притежават сертификат за FI(A), тези часове са намалени на 5.

Летателното обучение се провежда от летателен инструктор FI(А), който е:

    1. изпълнил не по малко 500 часа летателно обучение на самолети 
    2. преминал оценка на компетентността в съответствие с FCL.935 за самолети