PPL(A)

Програма за обучение на любители пилоти.

ppl a small

Лицензът PPL(A) с квалификационна отметка SEP(Land) дава право на притежателя си да изпълнява без възнаграждение полети като командир или втори пилот на всеки едномоторен самолет, използван за нетърговски полети, ако притежава необходимата квалификация за този самолет.                                                     

 

 

 

 Изисквания към кандидатите за започване на обучение:

 1. Минимална възраст – 17 г.;
 2. Декларация от родители/настойници, когато е под 18 години;
 3. Диплома за завършено образование, непо-ниско отосновно, когато е под 18 години;
 4. Диплома за средно или висше образование, когато е над 18 години;
 5. Копие на лична карта;
 6. Валидно свидетелство за медицинска годност , издадено в съответствие с Part-MED. Оторизирани медицински центрове, разположени най-близо:

           -   КАМО / 1540 София, бул. Брюксел 1, тел.: 02 937 16 40; 02 937 16 41/

      - AMC 2 – Director Chrysoula Papadeli / ETHNIKIS ANTISTASIS 51-53, 55134 THESSALONIKI GREECE, Tel: +30 2310488715, e-mail:

      7. Задоволително владеене на английски език.

Инструктаж за безопастност

Инструктаж на кандидата за мерки за безопасност, вътрешни правила и структура на организацията, район на летището, зони с ограничен достъп.

theoryТеоретично обучение

Теоретичната подготовка включва 132 часа преподаване по 9 дисциплини.

На кандидата се предоставят програмата за теоретична подготовка и учебници на електронен носител на английски език с 9-те дисциплини, които се изучават. Учебната програма е разделена на периоди като след всеки от тях с обучаемия се изпълнява тест за напредъка. След завършване на теоретичното обучение кандидатът получава Сертификат за завършено теоретично обучение за PPL (A).

Теоретичното обучение PPL A може да бъде преминато в друга одобрена организация, като в такъв случай, кандидатът следва да представи сертификат за преминато теоретично обучение и може да пристъпи направо към летателната подготовка.

Одобрени организации, които предлагат обучение в София са Частен Транспортен Колеж, Технически университет и Институт по въздушен транспорт.

За да се лицензира кандидатът трябва да положи 9 изпита пред ГД „ГВА“ на български или английски език. Сесиите с изпити са ежемесечни. Изпитите трябва да бъдат взети до приключване на летателната подготовка.

Летателно обучение – 45:15 летателни часа на самолет P92JS.

На кандидата се предоставят програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение, карти, AFM на самолета и други материали на електронен носител.

Летателната програма включва най-общо:

 • Запознаване с типа самолет, на който ще се провежда обучението – планер, двигател, оборудване в кабината, AFM на самолета.
 • Запознаване с програмата на обучение, водене на летателна документация.
 • Запознаване с района на полети на Летище Долна баня.
 • Подготовка за полет и предполетни операции.
 • Превозни полети с инструктор.
 • Самостоятелни полети.
 • Подготовка и изпълнение на полети по маршрут VFR.
 • Радионавигационно обучение.

Методиката на преподаване в АТО Ратан изисква преди всеки полет инструкторът да провежда

предполетен брифинг с кандидата, който следва да се е запознал с упражнението, което ще

изпълнява. theory02

Пристъпва се към изпълнение на упражнението. След всеки полет инструкторът провежда следполетенбрифинг за анализ на изпълненото упражнение, степента на успеваемост на обучаемия, установяване на грешки и начини за предотвратяването им. Поставят се задачите за следващия полет.

След успешно завършване на летателната програма с кандидата се провежда летателен изпит пред проверяващ инструктор, определен от ГД „ГВА“. По време на летателната проверка с продължителност 01:30 часа, кандидатът трябва да демонстрира уверено излитане, кацане, полет в района на летището и изпълнение на кратък маршрут по VFR, както и правилно водене на радиоразговори.

Лицензът PPL(A) съдържа квалификационната отметка SEP(Land), която трябва да бъде подновявана с летателна проверка 01:30 часа на всеки две години от проверяващ инструктор. В случай, че отметката SEP(Land) не бъде подновена в срок, кандидатът следва да премине програма за възстановяване

на квалификационен клас 03:30 часа и летателна проверка 01:30 часа.

 

 RXX3454