MEP-L/IR

mep-l irКурс за летателно обучение на пилоти, притежаващи квалификационен клас IR(A)/SEP-L за присвояване на клас за полети по правилата за полети по прибори на многодвигателен самолет IR(A)/MEP-L.


Изисквания към кандидатите за започване на летателно обучение:

Минимална възраст – 18 г.

Притежавано валидно свидетелство за летателна правоспособност PPL(A) или CPL(A) с отметка за полети по прибори на еднопилотен еднодвигателен самолет IR(A)/SEP-L и отметка за преминато обучение на многодвигателен самолет MEP-L.

Сертификат за медицинска годност Клас 1 /сертификатът трябва да е издаден от европейски специализиран медицински център/.

Копие на диплом за образование /средно или висше/.

Копие на лична карта.

mep-l ir smallОбучението включва летателна програма от 05:00 часа полети на многодвигателен самолет.

На кандидата се предоставят – програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение.

След успешно завършване на летателната програма с кандидата се провежда летателен изпит в рамките на 02:00 часа пред проверяващ инструктор, определен от ГД „ГВА“. По време на проверката обучаемият следва да демонстрира уверено изпълнение на полет по IFR до международно летище.

Квалификационната отметка MEP-L/IR трябва да бъде подновявана с летателна проверка от 01:30 часа всяка година от проверяващ инструктор. В случай, че не бъде подновена в срок, кандидатът следва да премине програма за възстановяване от 03:30 часа и летателна проверка от 01:30 часа.

След завършването на последният 6-ти Модул от обучението за професионален пилот, АТО „Ратан“ подготвя документи на обучаемия, които той следва де подаде в ГД „ГВА“ за получаване на лиценз CPL(A) с квалификационни отметки IR, MEP-L, MEP-L/IR. Към тези документи кандидатът трябва да приложи сертификат за степен на владеене на английски език /минимум Level 4/, издаден от одобрена организация.