IR(A)/PBN(ME)

P2006T MkII-smallКурс за летателно обучение на пилоти, притежаващи квалификационен клас IR(A)/PBN(SE) за придобиване на клас за полети по правилата за полети по прибори на многодвигателен самолет IR(A)/PBN(ME).


Изисквания към кандидатите за започване на летателно обучение:

Минимална възраст – 18 г.

Притежавано валидно свидетелство за летателна правоспособност PPL(A) или CPL(A) с отметка за полети по прибори на еднопилотен еднодвигателен самолет IR(A)/PBN(SE) и отметка за преминато обучение на многодвигателен самолет MEP-L.

Сертификат за медицинска годност Клас 1 /сертификатът трябва да е издаден от европейски специализиран медицински център/.

Копие на лична карта.

Обучението включва летателна програма от 05:00 часа полети на многодвигателен самолет.

На кандидата се предоставят – програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение.