Курс за професионален пилот

Тази програма за обучение на АТО Ратан е насочена към курсисти, които започват обучение от самото начало до получаване на лиценз CPL(A) с квалификационни отметки IR, MEP-L, MEP-L/IR или т.нар. ATPL (Frozen).

Обучението протича на модули и включва наземни подготовки, теоретични и летателни програми.

Всички програми са разработени съгласно изискванията на ЕАSА и PART-FCL.

Схематично обучението може да се представи със следната графика:

 schema new

 

Модул 1

PPL(A) – Програма за обучение на любители пилоти.                                          P92JFPatternmale

Изисквания към кандидатите за започване на обучение:

1. Минимална възраст - 17 години.

2. Декларация от родители/настойници, когато лицето е под 18 години.

3. Диплома за завършено образование - не по-ниско от основно - когато лицето е под 18 години.

4. Диплома за средно или висше образование - когато лицето е над 18 години.

5. Копие на лична карта.

6. Валидно свидетелство за медицинска годност (Class1 или Class, издадено в съответствие с Part-MED. Оторизирани медицински центрове, разположени най-близо.

- KAMO /1540 София, бул. Брюксел 1, тел. 02 937 16 40; 02 937 16 41.

- AMC2 - Director Chrysoula Papadeli /ETHNIKIS ANTISTASIS 51-53, 55134 THESSALONIKI GREECE, Tel: +302310488715,

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите./

7. Задължително владеене на английски език.

 

Програмата за обучение включва:

 

Инструктаж за безопасност

Инструктаж на кандидата за мерки за безопасност, вътрешни правила и структура на организацията, район на летището, зони с ограничен достъп.

Теоретично обучение

Теоретичната подготовка включва 132часа преподаване по 9 дисциплини.

На кандидата се предоставят програмата за теоретична подготовка и учебници на електронен носител на английски език с 9-те дисциплини, които се изучават. Учебната програма е разделена на периоди като след всеки от тях с обучаемия се изпълнява тест за напредъка. След завършване на теоретичното обучение кандидатът получава Сертификат за завършено теоретично обучение за PPL (A).

Теоретичното обучение PPLAможе да бъде преминато в друга одобрена организация, като в такъв случай, кандидатът следва да представи сертификат за преминато теоретично обучение и може да пристъпи направо към летателната подготовка.

Одобрени организации, които предлагат обучение в София са Частен Транспортен Колеж, Технически университет и Институт по въздушен транспорт.

За да се лицензира кандидатът трябва да положи 9 изпита пред ГД „ГВА“ на български или английски език. Сесиите с изпити са ежемесечни. Изпитите трябва да бъдат взети до приключване на летателната подготовка.

Летателно обучение – 45:15 летателни часа на самолет P92JS.

На кандидата се предоставят програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение, карти, AFM на самолета и други материали на електронен носител.

Летателната програма включва най-общо:

 • Запознаване с типа самолет, на който ще се провежда обучението – планер, двигател, оборудване в кабината, AFM на самолета.
 • Запознаване с програмата на обучение, водене на летателна документация.
 • Запознаване с района на полети на Летище Долна баня.
 • Подготовка за полет и предполетни операции.
 • Превозни полети с инструктор.
 • Самостоятелни полети.
 • Подготовка и изпълнение на полети по маршрут VFR.
 • Радионавигационно обучение.

Методиката на преподаване в АТО Ратан изисква преди всеки полет инструкторът да провежда предполетен брифинг с кандидата, който следва да се е запознал с упражнението, което ще изпълнява. Пристъпва се към изпълнение на упражнението. След всеки полет инструкторът провежда следполетен брифинг за анализ на изпълненото упражнение, степента на успеваемост на обучаемия, установяване на грешки и начини за предотвратяването им. Поставят се задачите за следващия полет.

След успешно завършване на летателната програма с кандидата се провежда летателен изпит пред проверяващ инструктор, определен от ГД „ГВА“. По време на летателната проверка с продължителност 01:30 часа, кандидатът трябва да демонстрира уверено излитане, кацане, полет в района на летището и изпълнение на кратък маршрут по VFR, както и правилно водене на радиоразговори.

Лицензът PPL(A) съдържа квалификационната отметка SEP(Land), която трябва да бъде подновявана с летателна проверка 01:30 часа на всеки две години от проверяващ инструктор. В случай, че отметката SEP(Land) не бъде подновена в срок, кандидатът следва да премине програма за възстановяване на квалификационен клас 03:30 часа и летателна проверка 01:30 часа.

 

Модул 2

VFR Night - Програма за изпълнение на полети нощем по VFR

Програмата включва:

 • теоретично обучение – 08:00 часа за запознаване с характерните особености при провеждане на полети нощем;
 • летателно обучение – 05:50 часа. Програмата се изпълнява на летище, оборудвано за изпълнение на полети нощем.

Модул 3

IR(A) – Програма за изпълнение на полети по правилата за инструментални полети IFR на еднодвигателен самолет.

За да може да започне обучението си по Модул 3 кандидатът следва да е завършил теоретичното си обучение ATPL.

Програмата включва 50:20 часа летателна подготовка с инструктор. Изпълнява се на самолети P2002JR / P92JS, оборудвани за полети по IFR.

На кандидата се предоставят – програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение. Преди да се пристъпи към изпълнение на упражненията по програмата, обучаващият инструктор провежда лекции за запознаване на обучаемия с правилата на полетите по IFR.

Курсът се състои от два подмодула:

Базов модул за полети по прибори, който включва:

 • Полети в зона за запознаване с основите на пилотиране по прибори без външни визуални ориентири и използване на радиотехнически средства NDB, VOR/DME, ILS
 • Полети по прибори по схеми на летището
 • Навигация по радионавигационни средства и FMS.

Процедурен модул за полети по прибори, който включва:

Стандартни процедури за отлитане, полет по маршрут, долитане и кацане по IFR С ИЗПОЛЗВАНЕ НА NDB, VOR/DME, ILS и FMS.

След успешно завършване на летателната програма с кандидата се провежда летателен изпит в рамките на 02:00 часа пред проверяващ инструктор, определен от ГД „ГВА“. По време на проверката обучаемият следва да демонстрира уверено изпълнение на полет по IFR до международно летище и правилно водене на радиоразговори на английски език.

Квалификационната отметка IR(A) трябва да бъде подновявана с летателна проверка от 01:30 часа всяка година от проверяващ инструктор. В случай, че не бъде подновена в срок, кандидатът следва да премине програма за възстановяване от 03:30 часа и летателна проверка от 01:30часа.


Модул 4

CPL(A) – Програма за обучение на професионален пилот.

Програмата включва 16:20 часа летателна подготовка. Изпълнява се на самолет P2002JF/P92JS.

На кандидата се предоставят – програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение.

По време на обучението си кандидатът придобива компетентност да експлоатира самолета в рамките на неговите характеристики, да изпълнява всички маневри гладко и точно, както се изисква от EASA , да е в състояние да взима решения и проявява съобразителност по време на полетите в съответствие с авиационните си познания и да контролира самолета през цялото време.

След успешно завършване на летателната програма с кандидата се провежда летателен изпит в рамките на 02:00 часа пред проверяващ инструктор, определен от ГД „ГВА“.


Модул 5prof-mep-l small

MEP-L – Програма за обучение на пилоти за придобиване на квалификация за клас еднопилотен многомоторен самолет.

Програмата включва:

 • теоретично обучение за запознаване с типа самолет P2006T. На кандидата се предоставят AFM на самолета и други материали на електронен носител, провеждат се лекционни занятия в учебния кабинет на АТО Ратан и в самолета;
 • теоретично обучение в рамките на 07:00 часа за изучаване спецификата при изпълнение на полети на многомоторни самолети. На кандидата се предоставя програма за обучение и се провеждат лекции в учебния кабинет;
 • летателно обучение по програма от 06:30 часа. На кандидата се предоставят – програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение.

По време на обучението си кандидатът усвоява пилотирането на двудвигателен самолет.

Квалификационната отметка MEP-L трябва да бъде подновявана с летателна проверка от 01:30 часа всяка година от проверяващ инструктор. В случай, че не бъде подновена в срок, кандидатът следва да премине програма за възстановяване от 03:30 часа и летателна проверка от 01:30 часа.


Модул 6

MEP-L/IR - Курс за летателно обучение на пилоти, притежаващи квалификационен клас IR(A)/SEP-L за присвояване на клас за полети по правилата за полети по прибори на многодвигателен самолет IR(A)/MEP-L.

Обучението включва летателна програма от 05:00 часа полети на многодвигателен самолет. При обучението си по този модул кандидатът придобива основни познания и умения за изпълнение на полети по IFR на многодвигателен самолет IR(A)/MEP-L.

След успешно завършване на летателната програма с кандидата се провежда летателен изпит в рамките на 02:00 часа пред проверяващ инструктор, определен от ГД „ГВА“. По време на проверката обучаемият следва да демонстрира уверено изпълнение на полет по IFR до международно летище.

Квалификационната отметка MEP-L/IR трябва да бъде подновявана с летателна проверка от 01:30 часа всяка година от проверяващ инструктор. В случай, че не бъде подновена в срок, кандидатът следва да премине програма за възстановяване от 03:30 часа и летателна проверка от 01:30 часа. 

След завършването на последният 6-ти Модул от обучението за професионален пилот, АТО „Ратан“ подготвя документи на обучаемия, които той следва де подаде в ГД „ГВА“ за получаване на лиценз CPL(A) с квалификационни отметки IR, MEP-L, MEP-L/IR. Към тези документи кандидатът трябва да приложи сертификат за степен на владеене на английски език /минимум Level 4/, издаден от одобрена организация.