LAPL(A)

Програма за обучение на любители пилоти.

 RXX3454 smallЛицензът LAPL(A) дава право на притежателя си са да действа без възнаграждение като командир на полет на еднодвигателни бутални самолети, кацащи на твърда повърхност с максимална сертифицирана излетна маса от 2 000 kg или по-малка, превозващи максимум 3-ма пътници, така че на борда на самолета никога да няма повече от 4 лица.

 

 

Изисквания към кандидатите за започване на обучение:

 1. Минимална възраст – 17 г.

 2. Декларация от родители/настойници, когато е под 18 години.

 3. Диплома за завършено образование, непо-ниско отосновно, когато е под 18 години.

 4. Диплома за средно или висше образование, когато е над 18 години.

 5. Валидно свидетелство за медицинска годност (Class1), издадено в съответствие с Part-MED. Оторизирани медицински центрове, разположени най-близо:

- КАМО / 1540 София, бул. Брюксел 1, тел.: 02 937 16 40; 02 937 16 41/

- AMC 2 – Director Chrysoula Papadeli / ETHNIKIS ANTISTASIS 51-53, 55134 THESSALONIKI GREECE, Tel: +30 2310488715, e-mail:

  6. Задоволително владеене на англииски език.

Програмата за обучение включва

Инструктаж за безопастност

Инструктаж на кандидата за мерки за безопасност, вътрешни правила и структура на организацията, район на летището, зони с ограничен достъп.

Теоретично обучение

LAPL-t

Одобрени организации, които предлагат обучение в София са Частен Транспортен Колеж, Технически университет и Институт по въздушен транспорт.

Предлага се и дистанционно обучение в "Peak Aviation Academy" - за контакт Емил Аврамов - 0877 343 285

Летателно обучение – 30:00 летателни часа на самолети P92JS.

На кандидата се предоставят програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение, карти, AFM на самолетите и други материали на електронен носител.

Летателната програма включва най-общо:

  • Запознаване с типа самолет, на който ще се провежда обучението – планер, двигател, оборудване в кабината, AFM на самолета.
  • Запознаване с програмата на обучение, водене на летателна документация.
  • Запознаване с района на полети на Летище Долна баня.
  • Подготовка за полет и предполетни операции.
  • Превозни полети с инструктор.
  • Самостоятелни полети.
  • Подготовка и изпълнение на полети по маршрут VFR.
  • Радионавигационно обучение.

Методиката на преподаване в АТО Ратан изисква преди всеки полет инструкторът да провежда предполетен брифинг с кандидата, който следва да се е запознал с упражнението, което ще изпълнява. Пристъпва се към изпълнение на упражнението. След всеки полет инструкторът провежда следполетен брифинг за анализ на изпълненото упражнение, степента на успеваемост на обучаемия, установяване на грешки и начини за предотвратяването им. Поставят се задачите за следващия полет.

След успешно завършване на летателната програма с кандидата се провежда летателен изпит пред проверяващ инструктор, определен от ГД „ГВА“. По време на летателната проверка с продължителност (минимум) 01:00 час, кандидатът трябва да демонстрира уверено излитане, кацане, полет в района на летището и изпълнение на кратък маршрут по VFR, както и правилно водене на радиоразговори.