CockpitПрограма за обучение на инструктори за придобиване на квалификация за клас еднопилотни самолети CRI (A)

Целта на курса е да се даде адекватно обучение на кандидатите за преподаване на теория, летателно и синтетично летателно обучение, за да може да обучават за квалификация за клас/тип на всеки един едномоторен или двумоторен еднопилотен самолет, за който кандидатът е квалифициран.

Изисквания за започване на обучението:

Кандидатът за сертификат за CRI(A) трябва да има най-малко:

  1. За многодвигателни самолети: 500 часа полетно време като пилот на самолети; 30 часа като командир на полет на съответния клас или тип самолет.
  2. За еднодвигателни самолети: 300 часа полетно време като пилот на самолети; 30 часа като командир на полет на съответния клас или тип самолет

Курсът на обучение за CRI (A) включва не по малко от:

  • 25 часа преподаване и обучение;
  • 10 часа техническа подготовка, включително преговор на техническите познания, подготовка на плана на занятието и развитие на умения за обучение в класната стая/на симулатор;
  • 5 часа летателно обучение на многодвигателни самолети или 3 часа летателно обучение на еднодвигателни самолети, проведено от FI(A).

След успешно завършване на летателната програма с кандидата се провежда летателен изпит с проверяващ инструктор.