Теоретично обучение ATPL

atpl

 

 

Изискване за започване на теоретично обучение ATPL(A) е кандидатът да притежава лиценз PPL(A).

 

 

  Курсът е модулен, присъствена форма на обучение, изучават се 14 дисциплини и е в обем:

    - за кандидатите, притежаващи  PPL(A):              650 часа;

    - за кандидатите, притежаващи  СPL(A):              400 часа;

    - за кандидатите, притежаващи  СPL(A) и IR(A):  250 часа.

На кандидата се предоставят учебници на електронен носител. Учебната програма е разделена на периоди като след всеки от тях с кандидата се провежда консултация за разясняване на неясни части от учебния материал и за повишаване на подготовката и се изпълнява тест за напредъка, който следва да бъде покрит над 75% .

Обучението изисква време от 6 до 9 месеца.

След завършване на теоретичното обучение кандидатът получава Сертификат за завършено теоретично обучение за ATPL(A).

Теоретичното обучение ATPL(A) може да бъде преминато в друга одобрена организация. Одобрени организации, които предлагат обучение в София са Частен Транспортен Колеж, Технически университет и Институт по въздушен транспорт.

За да се лицензира кандидатът следва да положи 14 изпита пред ГД „ГВА“ на английски език. Сесиите с изпити се публикуват на сайта на ГД „ГВА“. Изпитите трябва да бъдат взети до датата на летателните проверки за CPL(A) или IR(A).