Обучение на пилоти

Организация за летателно обучение „Ратан” обучава професионални и любители пилоти до нивото за получаване на лицензии, както следва:

Правоспособност

 

Придобиване на летателна правоспособност след приключено теоретично и летателно обучение.

Подготовка на документи и подаване на молба до Главна Дирекция Гражданска Въздухоплавателна Администрация при Министерство на Транспорта за явяване на изпит за получаване на лиценз.

Полагане на теоретичен и летателен изпит пред ГД ГВА.