Свържете се с нас: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

CPL(A)

Програма за обучение на професионален пилот.

cpl-1Теоретично обучение

След като е получил сертификат PPL(A) кандидатът може да започне теоретично обучение за CPL(A). Курсът е модулен, 260часа, дистанционна форма на обучение и ежеседмични консултации с преподаватели на АТО „Ратан“.                                    

На кандидата се предоставят учебници на хартиен и електронен носител за самоподготовка.

Учебниците са JEPPESEN EASA ATPL Training. Учебната програма е разделена на седмични периоди като след всеки от тях с кандидата се изпълнява тест за напредъка, който следва да бъде покрит над 75% и се провежда консултация за разясняване на неясни части от учебния материал и за повишаване на подготовката.

След завършване на теоретичното обучение кандидатът полага вътрешен изпит в АТО „Ратан“ и при успех над 75% получава Сертификат за завършено теоретично обучение за CPL (A).

За да се лицензира кандидатът следва да положи изпити пред ГД „ГВА“ на английски език. Сесиите с изпити се публикуват на сайта на ГД „ГВА“ www.caa.bg .

На теоретичния изпит кандидатите демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на даваните права.

Лeтателно обучение

Изисквания към кандидатите за започване на летателно обучение:cpl-02

  • Минимална възраст – 18г.
  • Задоволително владеене на английски език.
  • Притежавано валидно свидетелство за летателна правоспособност PPL(A).
  • Не по малко 150 часа полетно време като пилот на самолет.
  • Преминато обучение за изпълнение на полети нощем VFR Night.
  • Завършен курс за теоретично обучение ATPL или CPL(A).
  • Сертификат за медицинска годност Клас 1 /сертификатът трябва да е издаден от европейски специализиран медицински център/
  • Копие на диплом за образование /средно или висше/.
  • Копие на лична карта.

За притежатели на PPL(A) без квалификационна отметка IR(A) програмата включва 26:40 часа летателна подготовка.

Ако кандидатът е с валиден IR(A) или притежава сертификат за завършен курс за Basic Instrument Flight Module, на същия може да му бъде признато времето за летателно обучение по прибори с инструктор. В този случай кандидатът следва да изпълни само 16:20 часа визуално летателно обучение с инструктор.

Летателното обучение се изпълнява на самолет P2002JF/P92JS.

На кандидата се предоставят – програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение. По време на обучението си кандидатът придобива компетентност да експлоатира самолета в рамките на неговите характеристики, да изпълнява всички маневри гладко и точно, както се изисква от EASA , да е в състояние да взима решения и проявява съобразителност по време на полетите в съответствие с авиационните си познания и да контролира самолета през цялото време.

След успешно завършване на летателната програма с кандидата се провежда летателен изпит в рамките на 02:00 часа пред проверяващ инструктор, определен от ГД „ГВА“.