CPL(A)

Програма за обучение на професионален пилот.

Кандидатът за CPL(A) трябва да притежава свидетелство за PPL(A) с MEP-L class rating преди да започне обучението си.

cpl-1

За да се лицензира кандидатът следва да положи изпити пред ГД „ГВА“ на английски език. Сесиите с изпити се публикуват на сайта на ГД „ГВА“ www.caa.bg .

На теоретичния изпит кандидатите демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на даваните права.

Да е изпълнил  предварителните условия за издаване на клас за многодвигателиен самолет MEP-L Class Rating.

Лeтателно обучение


DBW-smallВ съответствие с изискванията на FCL.610 IR кандидатът за започване на летателно обучение в модулен курс IR(A) трябва да:

За притежатели на PPL(A) без квалификационна отметка IR(A) програмата включва 26:40 часа летателна подготовка. Летателното обучение се изпълнява на самолети P92JS и P2006T.

Ако кандидатът е с валиден IR(A) или притежава сертификат за завършен курс за Basic Instrument Flight Module, на същия може да му бъде признато времето за летателно обучение по прибори с инструктор. В този случай кандидатът следва да изпълни само 16:20 часа визуално летателно обучение с инструктор.

Летателното обучение се изпълнява на самолет P2006T/P92JS.