Свържете се с нас: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

IR(A)

Програма за изпълнение на полети по правилата за инструментални полети IFR на еднодвигателен самолет.

ir-1Тази програма за обучение е задължителна за кандидатите за професионални пилоти и препоръчителна за всички любители пилоти, които възнамеряват да изпълняват полети на далечни разстояния с частен самолет.

Теоретично обучение
irtheory small

След като е получил сертификат PPL(A) кандидатът може да започне теоретично обучение за IR(A). Курсът е модулен, 150часа, дистанционна
форма на обучение и ежеседмични консултации с преподаватели на АТО „Ратан“.

На кандидата се предоставят учебници на хартиен и електронен носител за самоподготовка. Учебниците са JEPPESEN EASA ATPL Training. Учебната програма е разделена на седмични периоди като след всеки от тях с кандидата се изпълнява тест за напредъка, който следва да бъде покрит над 75% и се провежда консултация за разясняване на неясни части от учебния материал и за повишаване на подготовката.

След завършване на теоретичното обучение кандидатът полага вътрешен изпит в АТО „Ратан“ и при успех над 75% получава Сертификат за завършено теоретично обучение за IR(A).

За да се лицензира кандидатът следва да положи изпити пред ГД „ГВА“ на английски език. Сесиите с изпити се публикуват на сайта на ГД „ГВА“ www.caa.bg . На теоретичния изпит кандидатите демонстрират ниво на теоретични познания (FCL.615 IR), съответстващо на даваните права, по следните дисциплини: въздушно право, общи познания за ВС - прибори, планиране на полета и контрол, човешки възможности, метеорология, радионавигация, комуникации по правилата за полети по прибори (IFR).

Летателно обучение

Изисквания към кандидатите за започване на летателно обучение:

 • Минимална възраст – 18г.
 • Задоволително владеене на английски език.
 • Притежавано валидно свидетелство за летателна правоспособност PPL(A), CPL(А) или ATPL за друга категория ВС.
 • Да имат най-малко 50 часа полетно време по маршрут като командири на самолети, вертолети или дирижабли, от които поне 10 часа, (20 часа за дирижабли), трябва да са на самолет.
 • Преминато обучение за изпълнение на полети нощем VFR Night
 • Завършен курс за теоретично обучение ATPL или IR(A)
 • Сертификат за медицинска годност Клас 1 /сертификатът трябва да е издаден от европейски специализиран медицински център/.
 • Копие на диплом за образование /средно или висше/.
 • Копие на лична карта.

Програмата включва 50:20 часа летателна подготовка с инструктор. Изпълнява се на самолет P92JS / P2002JR, оборудвани за полети по IFR.

Курсът се състои от два подмодула:

Базов модул за полети по прибори, който включва:

 • Полети в зона за запознаване с основите на пилотиране по прибори без външни визуални ориентири и използване на радиотехнически средства NDB, VOR/DME, ILS.
 • Полети по прибори по схеми на летището.
 • Навигация по радионавигационни средства и FMS.

Процедурен модул за полети по прибори, който включва:

Стандартни процедури за отлитане, полет по маршрут, долитане и кацане по IFR С ИЗПОЛЗВАНЕ НА NDB, VOR/DME, ILS и FMS.

На кандидата се предоставят – програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение. Преди да се пристъпи към изпълнение на упражненията по програмата, обучаващият инструктор провежда лекции за да запознае обучаемия със спецификата на полетите по IFR.

Преди и след всеки полет инструкторът провежда брифинг с кандидата за анализ на подготовката, степента на успеваемост на обучаемия, установяване на грешки и начини за предотвратяването им.

След успешно завършване на летателната програма с кандидата се провежда летателен изпит в рамките на 02:00 часа пред проверяващ инструктор, определен от ГД „ГВА“. По време на проверката обучаемият следва да демонстрира уверено изпълнение на полет по IFR до международно летище и правилно водене на радиоразговори на английски език.

Квалификационната отметка IR(A) трябва да бъде подновявана с летателна проверка от 01:30 часа всяка година от проверяващ инструктор. В случай, че не бъде подновена в срок, кандидатът следва да премине програма за възстановяване от 03:30 часа и летателна проверка от 01:30часа.