LAPL(A)

Програма за обучение на любители пилоти.

lapl01Лицензът LAPL(A) дава право на притежателя си са да действа без възнаграждение като командир на полет на еднодвигателни бутални самолети, кацащи на твърда повърхност с максимална сертифицирана излетна маса от 2 000 kg или по-малка, превозващи максимум 3-ма пътници, така че на борда на самолета никога да няма повече от 4 лица.

 

 

Изисквания към кандидатите за започване на обучение:

 1. Минимална възраст – 17 г.

 2. Декларация от родители/настойници, когато е под 18 години.

 3. Диплома за завършено образование, непо-ниско отосновно, когато е под 18 години.

 4. Диплома за средно или висше образование, когато е над 18 години.

 5. Валидно свидетелство за медицинска годност (Class1), издадено в съответствие с Part-MED. Оторизирани медицински центрове, разположени най-близо:

- КАМО / 1540 София, бул. Брюксел 1, тел.: 02 937 16 40; 02 937 16 41/

- AMC 2 – Director Chrysoula Papadeli / ETHNIKIS ANTISTASIS 51-53, 55134 THESSALONIKI GREECE, Tel: +30 2310488715, e-mail:

  6. Задоволително владеене на англииски език.

Програмата за обучение включва

Инструктаж за безопастност

Инструктаж на кандидата за мерки за безопасност, вътрешни правила и структура на организацията, район на летището, зони с ограничен достъп.

Теоретично обучение

LAPL-t

Теоретичната подготовка включва 120 часа преподаване по 9 дисциплини.

На кандидата се предоставят програмата за теоретична подготовка и учебници на електронен носител на английски език с 9-те дисциплини, които се изучават. Учебната програма е разделена на периоди като след всеки от тях с обучаемия се изпълнява тест за напредъка. След завършване на теоретичното обучение кандидатът получава Сертификат за завършено теоретично обучение за LAPL(A).

За да се лицензира кандидатът трябва да положи 9 изпита пред ГД „ГВА“ на български или английски език. Сесиите с изпити са ежемесечни. Изпитите трябва да бъдат взети до приключване на летателната подготовка.

Летателно обучение – 30:00 летателни часа на самолети P92JS.

На кандидата се предоставят програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение, карти, AFM на самолетите и други материали на електронен носител.

Летателната програма включва най-общо:

  • Запознаване с типа самолет, на който ще се провежда обучението – планер, двигател, оборудване в кабината, AFM на самолета.
  • Запознаване с програмата на обучение, водене на летателна документация.
  • Запознаване с района на полети на Летище Долна баня.
  • Подготовка за полет и предполетни операции.
  • Превозни полети с инструктор.
  • Самостоятелни полети.
  • Подготовка и изпълнение на полети по маршрут VFR.
  • Радионавигационно обучение.

Методиката на преподаване в АТО Ратан изисква преди всеки полет инструкторът да провежда предполетен брифинг с кандидата, който следва да се е запознал с упражнението, което ще изпълнява. Пристъпва се към изпълнение на упражнението. След всеки полет инструкторът провежда следполетен брифинг за анализ на изпълненото упражнение, степента на успеваемост на обучаемия, установяване на грешки и начини за предотвратяването им. Поставят се задачите за следващия полет.

След успешно завършване на летателната програма с кандидата се провежда летателен изпит пред проверяващ инструктор, определен от ГД „ГВА“. По време на летателната проверка с продължителност 01:30 часа, кандидатът трябва да демонстрира уверено излитане, кацане, полет в района на летището и изпълнение на кратък маршрут по VFR, както и правилно водене на радиоразговори.

Лицензът LAPL(A) съдържа квалификационната отметка SEP(Land), която трябва да бъде подновявана с летателна проверка 01:30 часа на всеки две години от проверяващ инструктор. В случай, че отметката SEP(Land) не бъде подновена в срок, кандидатът следва да премине програма за възстановяване на квалификационен клас 03:30 часа и летателна проверка 01:30 часа.